Jak działamy?

Analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, w tym przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji prawnej firmy ukraińskiego przedsiębiorcy, uwzględniając jego sytuację prawną i aktualne uwarunkowania na terytorium Ukrainy

Opracujemy indywidualny, optymalny plan działania, mający na celu jak najszybsze kontynuowanie działalności na terytorium Polski.

Rekomendacje możliwych ścieżek relokacji biznesu, opracowanie planu działania.

Współudział w procesie, opiniowanie w nawiązywaniu przez ukraińskiego przedsiębiorcę współpracy z polskimi i unijnymi firmami, w tym rekomendowanie Partnerów biznesowych w celu wzmocnienia zakresu oraz skali działania przedsiębiorstwa, a następnie koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami.

Prowadzimy praktyczne doradztwo w zakresie porządku prawnego, funkcjonowania działalności gospodarczej na terytorium Polski w języku ukraińskim i rosyjskim.

W czym możemy pomóc?

Prowadzimy wszelkie działania cywilno-prawne w bezpośredniej współpracy z ukraińskim przedsiębiorcą.

Zarejestrujemy podmiot gospodarczy w formie spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności gospodarczej, doradzimy w zakresie opodatkowania, uzyskania wszelkich potrzebnych dla prowadzenia działalności licencji i zezwoleń.

Czynny współudział w negocjacjach z funduszem inwestycyjnym w zakresie uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorcy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce.

Prowadzenie spraw osobowych w zakresie legalności pobytu na terytorium Polski.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego.

Współpraca z agendami i strukturami rządowymi w Polski i Ukrainy w zakresie rozwiązywania problemów przedsiębiorcy.

Reprezentacja ukraińskiego przedsiębiorcy przed urzędami i instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Usługi komplementarne

Wsparcie w przygotowaniu planu promocji świadczonych usług i/lub produktów, a następnie realizowanie założonych celów przy współpracy z ukraińskim przedsiębiorcą.

Doradztwo w zakresie budowania relacji z grupami odbiorców usług i/lub produktów (klienci, media, influencerzy, itd.)

Doradztwo dotyczące budowania i obsługi marki, tworzenie materiałów informacyjnych i marketingowych na temat działalności firmy z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku, dedykowanych do poszczególnych grup odbiorców, z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dystrybucji

Znajomość potrzeb i wyzwań polskich przedsiębiorców umożliwia Zespołowi CRB wsparcie polskich przedsiębiorstw przy nawiązywaniu współpracy z ukraińskim biznesem, doradzimy polskim przedsiębiorcom, którzy chcą nawiązać współpracę z ukraińskimi firmami.

Udzielamy rzetelnej, wszechstronnej i praktycznej pomocy ukraińskim przedsiębiorcom pragnącym prowadzić/prowadzącym swój biznes na terytorium Polski.

Wsparcie dedykowanego zespołu ekspertów (m.in. adwokaci, analitycy rynku, specjaliści od bezpieczeństwa gospodarczego, eksperci podatkowi, specjaliści od promocji, brandingu).

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze relacji bilateralnych, polsko-ukraińskich kontaktów gospodarczych oraz praktycznej znajomości funkcjonowania biznesu w Ukrainie i w Polsce.

Realizujemy działania Centrum Doradztwa Biznesowego w oparciu porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy oraz o założenia kodeksu etyki biznesu opracowany na podstawie zaleceń Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
w oparciu o wytyczne Institute of Business Ethics z Londynu.

RAZEM ZNAJDZIEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE