Deputowani w Izbie

Deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy Vitalij Bezgin- przewodniczący podkomisji do spraw decentralizacji i samorządu lokalnego (na zdjęciu drugi od lewej) oraz Wiaczesław Rublow (w środku) odwiedzili warszawską siedzibę Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Rozmowa dotyczyła współpracy samorządów Polski i Ukrainy, która w warunkach pełnoskalowej wojny rozwija się w kierunku pomocy humanitarnej i wsparcia sprzętowego. Ukraińskie samorządy są zainteresowane kapitałowym udziałem spółek komunalnych z Polski w rozwiązywania problemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami i innych usług komunalnych. Niestety, regulacje prawne w obu krajach utrudniają takie synergie.

Poruszono też kwestię parków przemysłowych w Ukrainie, które mogą są potencjalnymi miejscami inwestycji. Zastanawiano się, jak wykorzystać polskie doświadczenie specjalnych stref ekonomicznych w tworzeniu lepszych warunków inwestowania w Ukrainie, zwłaszcza w zachodnich obwodach Ukrainy.

Omówiono plany współpracy podkomisji do spraw decentralizacji i samorządu lokalnego Rady Najwyższej Ukrainy z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Share This