Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

29 czerwca

Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich PUIG

Rada Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu Firm Członkowskich PUIG w terminie 29 czerwca 2023 r.  w Hotelu Radisson Blu Sobieski, plac Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

– w pierwszym terminie – 29 czerwca 2023 r., o godz. 13:00

– w drugim terminie – 29 czerwca 2023 r., o godz. 13:15

Zgodnie z § 12 pkt. 1 Statutu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: „Walne Zgromadzenie tworzą Członkowie Izby. Członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa pisemnego. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka izby. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Izby, z wyjątkiem osób pełniących funkcje z wyboru. Pełnomocnika dopuszcza się do udziału w Walnym Zgromadzeniu jeśli złoży pełnomocnictwo najpóźniej bezpośrednio przed otwarciem Walnego Zgromadzenia”.

 

Загальні Збори Компаній-Членів ПУГП

Рада Польсько-Української Господарчої Палати інформує про проведення Загальних Зборів  Компаній-Членів Польсько-Української Господарчої Палати, які відбудуться 29 червня 2023 року в готелі Radisson Blu Sobieski, Площа Артура Завіши, 1 у м. Варшава.

– перший термін  29 червня 2023 р. о 13:00

– другий термін  29 червня 2023 р. о 13:15

Відповідно до § 12 п 1 Статуту Польсько-Української Господарчої Палати: «Загальні Збори утворюють Члени Палати. Члена Палати може представляти довірена особа на підставі письмової довіреності. Довірена особа може представляти більше одного члена палати. Представником не може бути працівник Палати, за винятком осіб, які виконують виборні функції. До участі у Загальних зборах допускається довірена особа, яка подає довіреність не пізніше початку відкриття Загальних зборів.»

Szczegóły

Data:
29 czerwca
Kategorie Wydarzenie:
,