FaktorOne

FaktorOne oferuje wysokiej jakości produkty faktoringowe dla szerokiej grupy klientów biznesowych tj. firmy MŚP, JDG.

Jakość oferowanych usług jest szczególnie doceniana w branżach: transport, budownictwo, spożywcza, usługowa czy handlowa. Spółka należy również do Polskiego Związku Faktorów.

W 2023 roku Faktor wdrożył innowacyjny produkt finansujący firmy zarejestrowane w Polsce prowadzone przez obywateli Ukrainy.

Share This