Forum w Kijowie

W dniach 19-20 czerwca 2024 r. w Kijowie odbyło się III Forum Odbudowy Ukrainy – PAIH „Integracja − Gospodarka − Partnerstwo”.

Forum zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarczą oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Partnerami strategicznymi było Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie.

Relacja z wydarzenia: https://edialog.media/2024/06/21/nowe-nadzieje-dla-odbudowy-ukrainy/

W przeddzień Forum, w kijowskiej siedzibie Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, odbyło się spotkanie kierownictwa Izby i przedstawicielstw Izby w Ukrainie. Z dumą informujemy, że nad Khorywa 4 powiewają braterskie flagi.

Share This