Freightliner PL

Freightliner PL jest spółką zajmującą się przewozem towarów koleją w Polsce i w krajach sąsiednich, należącą do Genesee & Wyoming. W Polsce rozpoczęliśmy działalność operacyjną w 2007 roku i w krótkim czasie staliśmy się ważnym dostawcą usług towarowego transportu kolejowego. Jako pierwsi i jedyni w Polsce rozpoczęliśmy działalność opierając się na fabrycznie nowym taborze. Od wielu lat jesteśmy jednym z największych prywatnych towarowych przewoźników kolejowych w Polsce.

Share This