Dziękujemy!

Dziękujemy naszym Patronom oraz Partnerom za wsparcie konferencji “Granica polsko – ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju?”. W wydarzeniu udział wzięli m.in.:  Iryna Wereszczuk, Wicepremier Ukrainy, Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii RP, Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, Lech Antoni Kołakowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bartosz Zbaraszczuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Polski, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Jacek Piechota, Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. 

Podczas spotkania wskazano na kluczowe utrudnienia w zakresie funkcjonowania granicy i określono wyzwania jakie czekają oba kraje w zakresie usprawnienia i zwiększenia przepustowości granic, a także roli i znaczenia współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami. 

Polska jako hub logistyczny dla Ukrainy, stała się jej największym oknem na świat po zablokowaniu portów na Morzu Czarnym. Oznacza to potrzebę optymalizacji działań w zakresie odpraw celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych m.in poprzez pełne wykorzystanie zakresu terytorialnego kolejowego przejścia granicznego w Przemyślu.

Granica powinna pozostać dla nas wszystkich szansą, a tymczasowe problemy z nią związane powinny znaleźć możliwie szybkie rozwiązanie, dzięki współpracy obu rządów, wsparciu Unii Europejskiej oraz wielu środowisk, które są bezpośrednio zaangażowane w polsko-ukraińską współpracę gospodarczą.

Już niedługo przedstawimy podsumowanie dwudniowych obrad. 

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie! 

PARTNER PLATYNOWY

Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Prawo gospodarcze, handlowe, cywilne, restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo pracy, windykacja należności czy przekształcenia to kluczowe zagadnienia, w obszarze których jest wysoce skuteczna. Oferta Kancelarii Piłat & Partnerzy skierowana jest do firm działających na terenie całej Polski oraz działających lub chcących działać na terenie Ukrainy.

PARTNER  STRATEGICZNY

KredoBank 

KredoBank to uniwersalny bank z centralą we Lwowie, którego właścicielem jest PKO Bank Polski. Należy do 15 największych banków w Ukrainie pod względem: aktywów, wielkości portfela kredytowego osób fizycznych i prawnych, depozytów detalicznych oraz liczby wydawanych kart płatniczych. KredoBank jest uczestnikiem Programu Finansowego Wspierania Eksportu realizowanego przez BGK-KUKE.

PFC

Firma, świadczy kompleksowe usługi w zakresie spedycji drogowej, kolejowej, lotniczej oraz morskiej na terenie Polski, Europy i całego świata. Ponadto jest członkiem prestiżowych globalnych organizacji spedycyjnych. Pracuje jako operator transportu multimodalnego i NVOCC, dzięki czemu może wystawiać własne morskie listy przewozowe. Mamy bardzo dobre relacje  z europejskimi władzami portowymi, liniami żeglugowymi i innymi podwykonawcami, co jest kluczową przewagą w branży. 

Syngenta 

Syngenta jest wiodącym producentem środków ochrony roślin i nasion. Nasze produkty pomagają rolnikom lepiej wykorzystać dostępne zasoby, przyczyniając się do poprawy globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Ambicją firmy jest pomóc bezpiecznie wyżywić naszą planetę przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Chce przyczynić się do poprawy jakości i bezpieczeństwa rolnictwa dzięki rozwiązaniom naukowym na światowym poziomie i innowacjom w zakresie upraw. Idea zrównoważonego rozwoju rolnictwa leży u podstaw wszystkich działań firmy Syngenta – od momentu opracowania produktu aż po nasze inwestycje i codzienne działania.

PARTNER  WSPIERAJĄCY 

MDDP 

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy – kancelaria świadcząca usługi w zakresie VAT, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych, postępowań podatkowych i sądowych oraz cła i akcyzy.

ABC Czepczyński 

Firma spedycyjna, zarządzana jest przez specjalistów z obszaru logistyki, która dla swoich klientów realizuje każdego rodzaju zlecenia transportowe, zachowując przy tym konkurencyjne warunki.

ModernExpo 

Produkty Modern Expo to połączenie innowacyjności i doskonałego podejścia konstrukcyjnego, to także różnorodność usług dla handlu detalicznego, e-commerce, magazynów, logistyki i zintegrowanego łańcucha dostaw.

Treeden 

Treeden to międzynarodowy operator logistyczny świadczący swoje usługi głównie w krajach WNP oraz w Polsce, realizując kompleksową obsługę w systemie „door-to-door”. Głównym profilem działalności jest międzynarodowy transport kolejowy.

UA Initiative

Organizacja koncentruje się na udzielaniu pomocy humanitarnej na poziomie lokalnym dla potrzebujących Ukraińców, zwłaszcza przesiedleńców wojennych. Ufundowała przedszkola dla dzieci ukraińskich, domy dziecka, czy szkoły językowe.

PCC Intermodal

PCC Intermodal SA to wiodący operator intermodalny w Polsce. Operuje
siecią codziennych, regularnych połączeń pomiędzy terminalami
lądowymi w Polsce. Przy współpracy z innymi operatorami, firma
regularnie uruchamia połączenie z/do  Mostiska (UA). Rocznie
spółka uruchamia ok. 6500 pociągów intermodalnych oraz kilkaset
transportów dziennie (door-door delivery) w promieniu do 150 km. 

T4B Group

T4B Group zajmuje się opracowywaniem koncepcji, projektowaniem oraz
wdrażaniem rozwiązań informatycznych, teletechnicznych,
telekomunikacyjnych i energetycznych. Firma jest dostawcą usług projektowania i implementacji rozbudowanych systemów bezpieczeństwa dla największych obiektów użyteczności publicznej w kraju.

Zakłady Automatyki KOMBUD

Firma specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Ich urządzenia zapewniają bezpieczeństwo pasażerów personelowi kolei. 150 zainstalowanych systemów stacyjnych (m.in. Warszawa Gdańska, Szczecin Port, Sławków LHS, Kozienice-Elektrownia).

WB Group

GRUPA WB to obecnie największy, polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy obserwacyjno – rozpoznawcze, systemy dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki, Systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego

OWLP

OST West Logistic to międzynarodowa grupa firm oferująca kolejowy transport ładunków. Początki działalności sięgają Ukrainy. Inne usługi to m.in. dzierżawa wagonów towarowych, świadczenie usług informacyjnych związanych z lokalizacją wagonów, kontrola dostaw wagonów i ładunków na kolejach.

PARTNER

Karya 

Zakres usług Firmy to m.in. regeneracja stalowych elementów nawierzchni kolejowej, wykonawstwo złączy szynowych, produkowanie na zamówienie szlifierek torowe do szlifowania szyn i rozjazdów kolejowych.

Ambra S.A. 

Firma zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją wina. Jest też właścicielem marek win musujących.  Klienci grupy to głównie sieci handlowe, hurtownie i gastronomia. Grupa jest również właścicielem sieci specjalistycznych sklepów pod marką CENTRUM WINA.

Konferencję organizują

"GRANICA" W OBIEKTYWIE

KONFERENCJA

BRIEFING PRASOWY

AGENDA KONFERENCJI

12 GRUDNIA

Rejestracja uczestników konferencji w recepcji wydarzenia. Prosimy o przedstawienie potwierdzenia zakupu biletu na konferencję w wersji papierowej lub elektronicznej i/lub dokumentu tożsamości potwierdzającego dane podane w formularzu rejestracyjnym. 

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – Prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii RP, Przewodniczący polskiej części Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

Iryna Wereszczuk – Wicepremier Ukrainy, Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych Ukrainy, Przewodnicząca ukraińskiej części Ukraińsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

TEMATYKA:

Liberalizacja handlu między Unią Europejską a Ukrainą, rosnąca dynamika i struktura handlu pomiędzy Ukraina i UE, w tym z Polską; inicjatywy UE na rzecz wsparcia Ukrainy w eksporcie, imporcie i tranzycie ukraińskich towarów

PANELIŚCI:

Iryna Wereszczuk – Wicepremier Ukrainy, Minister ds. Terytoriów Czasowo Okupowanych Ukrainy, Przewodnicząca ukraińskiej części Ukraińsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej
Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii RP, Przewodniczący polskiej części Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej
Marzenna Guz-Vetter – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Janusz Władyczak – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Bogdan Łukasik – Prezes Zarządu Modern Expo

MODERATOR:

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

SYGNATARIUSZE:

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Janusz Władyczak – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

WYSTĄPIENIE:

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Polski
Roman Waszczuk – Rzecznik Biznesu Ukrainy

,,Pusty żołądek nie jest dobrym doradcą politycznym.’’
-Albert Einstein

WYSTĄPIENIE:

Mykola Gorbaczow – Prezydent Ukraińskiego Zrzeszenia Zbożowego

TEMATYKA:

Aspekty prawne funkcjonowania granicy, dotychczasowe doświadczenia jako punkt wyjścia do wdrażania zmian, infrastruktura graniczna, jej stan i plany rozwoju, terminale przeładunkowe zintegrowane z granicą, Ukraina stroną konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) oraz o uproszczeniu formalności w handlu towarami (SAD)

PANELIŚCI:

Bartosz Zbaraszczuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Polski, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury
Iryna Sushko – Dyrektor Wykonawczy „Europa bez barier”, doradca Wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej
Wiktor Halczyński – Dyrektor Departamentu komunikacji Kredobanku
Sylwia Cieślak-Wilk – Zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Sebastian Pilorz – Dyrektor Operacyjny OST-WEST LOGISTIC POLAND
Damian Wiertak – Dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie
Mykola Tatarchuk – p.o. Naczelnika Wołyńskiej Służby Celnej

MODERATOR:

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – były Szef Służby Celnej

TEMATYKA:

Bariery i wyzwania – postulaty polskich i ukraińskich firm, funkcjonowanie służb granicznych; zalecenia służb do kontroli granicznej

PANELIŚCI:

Anatolii Kinach – Prezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców
Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej
Katarzyna Kruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, MSWiA
płk SG Andrzej Fijałkowski – Dyrektor Zarządu Granicznego, Komendy Głównej Straży Granicznej
Leonid Baran – Dyrektor Departamentu Ochrony Granic Państwowych, Państwowa Straż Graniczna Ukrainy
Krzysztof Jażdżewski – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Główny Inspektorat Weterynarii Polski
Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Główny Inspektorat Sanitarny Polski
Olga Shevchenko – p.o. Szefa Służby Państwowej Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów
dr hab. Teresa Wyłupek – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Volodymyr Maystruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Naczelnik Wydziału Współpracy Wielostronnej i Integracji Europejskiej, Państwowa Służba Celna Ukrainy
Przedstawiciel – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (tbc)

MODERATOR:

Piotr Ciarkowski – Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie

WYSTĄPIENIE: 

Valeriy Korol – Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy

Zapraszamy do nawiązywania relacji z potencjalnymi partnerami po obu stronach granicy. 

To nie firma z firmą robią biznes, tylko człowiek z człowiekiem.
-Keith Ferrazzi

Zapraszamy do nawiązywania relacji z potencjalnymi partnerami po obu stronach granicy. 

Człowiek może osiągnąć wszystko, czego pragnie, jeśli tylko pomoże innym w osiągnięciu tego, czego oni pragną.
— Zig Ziglar

13 GRUDNIA

,,Kawa, ulubiony napój cywilizowanego świata’’
-Thomas Jefferson

TEMATYKA:

Efektywne i praktyczne rozwiązania na rzecz zwiększenia przepustowości granicy i usprawnienia transportu

PANELIŚCI:

Agnieszka Kisielewska – Partner MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
dr Grzegorz Sławiński – Dyrektor Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego
Andrzej Oliński – Członek Zarządu T4B, Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych
Jan Jakub Szczyrek – Prezes zarządu MINDMADE sp. z o.o., WB Group
Przedstawiciel Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy (tbc)

MODERATOR:

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa

TEMATYKA:

Umowa o liberalizacji przewozów drogowych pomiędzy UE i Ukrainą, zniesienie zezwoleń w przewozach drogowych w ruchu dwustronnym i tranzytowym na okres roku, z możliwością przedłużenia, jak skutecznie rozwiązać problem kolejek na granicy, poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy – postulaty polskich i ukraińskich przewoźników drogowych, czy mamy szansę na ubezpieczenie przewozów drogowych na terytorium Ukrainy? Konwencje WPT i SAD – praktyka stosowania.

PANELIŚCI:

Volodymyr Balin – Wiceprezydent Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Ukrainy
Piotr Mikiel – Dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
Jarosław Mystkowski – Prezes Zarządu DTA Customs Service
Bartosz Samulak – Wiceprezes Polish Forwarding Company sp. z o.o.
Laura Głowik – Menedżer ds. Transportu Grupy Barlinek
Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury (tbc)

MODERATOR:

Tadeusz Wilk – doradca Prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

TEMATYKA:

Jak zwiększyć wolumen przeładunków kolejowych między Polską a Ukrainą – rozwiązania i wyzwania.

WYSTĄPIENIE:

Yuriy Krasovskyy – Dyrektor ds. rozwoju biznesu Dry Port Mostyska

,,Do inspiracji potrzebuję tylko otwartego fortepianu, ciszy i filiżanki kawy’’ 
– Johann Strauss

TEMATYKA:

Potrzeby przewozowe koleją UA w relacjach z UE obecnie i w przyszłości – wyzwania dla granicy; potrzeba koordynacji pracy polskich i ukraińskich zarządców infrastruktury kolejowej oraz służb granicznych, optymalizacja działań w zakresie odpraw celnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych, funkcjonowanie terminali przeładunkowych na styku linii o rozstawie 1435 i 1520 mm, (nowe „suche porty”) – szansą na zwiększenie przepustowość granicy, ukraińska wizja kolejowych połączeń transportowych z UE – czy nastąpi integracja kolei ukraińskiej do systemu transportowego UE? Skutki dla granicy; polsko-ukraińska granica na szlaku międzynarodowych korytarzy transportowych, ubezpieczenia przewozów kolejowych po stronie UA.

PANELIŚCI:

Rafał Mładanowicz – Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. rozwoju współpracy z Ukrainą
Weronika Karbowiak – Zastępca Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tetiana Smovzh – Kierownik Wydziału Zrównoważonego Rozwoju Syngenta Ukraina
Jacek Rutkowski – Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO
Mykhailo Plastun – Dyrektor przedstawicielstwa w Polsce, Ukrzaliznyca
prof. Dr hab. inż. Wiesław Krasoń – Zastępca Dyrektora Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej ds. Kształcenia, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego
Bartosz Samulak – Wiceprezes Polish Forwarding Company sp. z o.o.
Arkadiusz Zuzaniuk – Prezes Zarządu Treeden Group

MODERATOR:

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa

W ramach podsumowania zbierzemy wnioski z dwudniowych obrad konferencji, które następnie przekażemy w formie rekomendacji odpowiednim instytucjom po obu stronach granicy. 

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy: Paweł Szefernaker - Pełnomocnik Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy

Partnerzy merytoryczni

Partner platynowy

Partner Strategiczny

Partnerzy Wspierający

Partnerzy

Partnerzy wydarzenia

ZOSTAŃ PARTNEREM KONFERENCJI

GORĄCY TEMAT

GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA TO SZCZEGÓLNIE ISTOTNY OBSZAR TEMATYCZNY W DOBIE ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ

WYBITNI EKSPERCI

ZAPROSZENI PRZEZ NAS GOŚCIE SĄ WYBITNI W SWOICH DZIEDZINACH

LUBLIN

GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA ODBYWA SIĘ W DOGODNEJ LOKALIZACJI W LUBLINIE

miejsce konferencji

wyższa szkoła przedsiębiorczości
i administracji w lublinie

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin