III Kongres Demograficzny w Polsce Polska XXI wieku – wyzwania demograficzne Konferencja naukowa w ramach III Kongresu Demograficznego Migracje i rozwój regionu

Konferencja Migracje i rozwój regionu w Opolu odbywa się w ramach III Kongresu Demograficznego, który obraduje pod Hasłem: Polska XXI wieku – wyzwania demograficzne.

Konferencja w Opolu ma charakter ogólnopolski, na którym przedstawiamy główne zagadnienia dotyczące wpływu migracji na rozwój regionalny.

Po raz pierwszy od zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Główny Urząd Statystyczny prezentuje wyniki NSP 2021 dotyczące migracji. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Uzyskany w spisie ludności i mieszkań szeroki zakres informacji stanowi podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonanie bilansu zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych w latach 2011-2021. Wyniki spisu pozwalają także na ocenę kierunków zmian, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych polskiego społeczeństwa.

WIĘCEJ INFORMACJI

Share This