Wyjazdowe misje gospodarcze

Głównym celem misji gospodarczych jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z firmami z Ukrainy/ Polski. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem ukraińskich / polskich podmiotów rządowych, samorządów oraz szeregu organizacji sektora NGO – gwarantuje to profesjonalną organizację na miejscu oraz zwiększony prestiż odbywanych spotkań. Proponujemy Państwu dwa rodzaje misji:

Indywidualna misja gospodarcza

Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu ustalane są indywidualnie z firmą – uczestnikiem.

Pozwala to zmaksymalizować efektywność wyjazdu, dopasowując każdy szczegół do jej oczekiwań.

Zbiorowa misja gospodarcza

Jest to wyjazd wielu firm z jednej branży lub kilku firm z różnych branż.

Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu są deklarowane uprzednio przez potencjalnych uczestników, a następnie w drodze uzgodnień opracowywany jest plan wyjazdu. Duża ilość uczestników w znaczący sposób podnosi rangę misji, co pozytywnie pływa na ilość potencjalnych partnerów, pojawiających się na spotkaniach na miejscu. Pozwala to również zredukować koszty wyjazdu.

Misja gospodarcza online

Usługa dla firm które mimo ograniczeń wynikających z trudnej sytuacji w jakiej znajduje się aktualnie Ukraina chcą nawiązać relacje gospodarcze z Partnerami z Ukrainy. W ramach oferty zamawiający ma możliwość odbycia w określonym terminie cyklu spotkań online z potencjalnymi Partnerami z Ukrainy. Spotkania przygotowywane są przez zespół w Kijowie zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami zamawiającego.

Zamówienie informacji o misjach gospodarczych

Wyrażam zgodę na następujące postanowienia: firma podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez PUIG w celu wykonywania przezeń swojej działalności statutowej jak i w celach marketingowych. Zgromadzone dane będą wykorzystywane i udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.); administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest PUIG z siedzibą; 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000176567, NIP 525-21-11-983, REGON 010304011); każda firma ma prawo dostępu i poprawiania zgromadzonych o sobie danych; podanie danych oraz uiszczenie wymaganych opłat rejestracyjnych jest konieczne do uzyskania członkostwa w PUIG; dane w ankiecie podaje się poprzez wypełnienie wymaganych pól Ankiety; PUIG nie odpowiada za podanie przez Firmę nieprawidłowych danych.