Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza spotyka się z sektorem rolno- spożywczym w Ukrainie

Dla Ukrainy rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Zgodnie z szacunkami ukraińskiego ministerstwa rolnictwa tegoroczne zbiory będą niestety jeszcze niższe niż w 2022 r. To rosyjska agresja radykalnie wpłynęła na zmiany jakie dokonały się w ukraińskim sektorze rolnym.  Dlatego tak ważne są spotkania i debaty organizowane z branżą w celu wypracowywania płaszczyzn i ram do współpracy. Spotkanie z przedstawicielami firm rolno – spożywczych to kolejna inicjatywa PUIG, po m.in. międzynarodowej konferencji „Agro & Food Security Forum 2023”, której celem jest debata wokół bezpieczeństwa żywnościowego.

W piątek odbyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z przedstawicielami firm rolno-spożywczych z obwodu winnickiego w Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm zajmujących się: uprawą warzyw, produkcją mąki, miodu i wyrobów miodowych, przypraw i sosów oraz hodowlą kukurydzy cukrowej. Przedstawiciele firm produkujących mleko i oleje roślinne, słodycze, suszone owoce i przekąski z suszonego mięsa, a także firma zajmująca się hodowlą ślimaków i producent kawioru ze ślimaków.  W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel władz lokalnych obwodu winnickiego, który przedstawił plany rozwoju regionu oraz wzmocnienia i ochrony sektora rolnego w regionie. Podczas spotkania omówiono także aktualną sytuację gospodarczą i biznesową w obwodzie winnickim oraz perspektywy jego rozwoju.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, także sytuację na granicy oraz bariery w rozwoju rynku rolnego w Ukrainie, spowodowane wojną, niezwykle ważne jest, aby zagwarantować rozwój sektora rolnego w Ukrainie oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności. Niezbędne w tym zakresie jest:

  • poprawienie przepustowości na granicy;
  • zwiększenie wolumenu przeładunkowego;
  • rozwoju infrastruktury przeładunkowej;
  • zapewnienia sprawnego dostępu transportowego, w tym obsługi statków
    o większej nośności i długości.


Podczas spotkania, przedsiębiorcy wyrażali zainteresowanie dalszą współpracą z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą, także w zakresie poszukiwania partnerów i przestrzeni do realizacji biznesu w Polsce z polskimi partnerami.

 

Share This