Бізнес-консультаційний центр - Centrum Doradztwa Biznesowego (CDB)
Польсько-Української Господарської Палати

У відповідь на значне зростання попиту на професійні консалтингові послуги, пов’язані з економічними відносинами між Польщею та Україною, Правління Польсько-Української Господарчої Палати заснувало Бізнес - консультаційний центр PUIG (далі: CDB). Відповідно до договору від 29 жовтня 2022 року управлінням новоствореним CDB було доручено «Консорціуму, що керує CDB» (Консорціум), створеному Empiria Consulting sp. z o. o. з юридичною адресою у Варшаві та Dryps Consulting з юридичною адресою в Сосновці.

Відповідно до вищевикладеного за контрактом CDB PUIG представляють індивідуально: д-р Анджей Вребяк - керуючий директор та Роман Дрипс - операційний директор

CDB PUIG – це структура, яка представляє найвищі стандарти у сфері практичних знань та етики консалтингових послуг, підтверджені більш ніж 30-річним досвідом членів Консорціуму в наданні послуг економічного консалтингу в широкому розумінні, з особливим наголосом на польські та українські ринки.

Ситуація в Україні ставить особливий виклик для функціонування Центру в нових, часто екстремальних умовах для суб’єктів господарювання наших країн. Це часто вимагає пошуку нестандартних рішень на основі постійно оновлюваних знань і контактів, щоб забезпечити довіру та ефективність вжитих дій. Команда CDB PUIG готова брати участь у проектах будь-якої складності, дотримуючись вимог їх законності.

dr ANDRZEJ
WRĘBIAK
ROMAN
DRYPS

Співпраця з CDB PUIG це

Отримання надійної, комплексної та практичної допомоги підприємцям, які бажають розпочати чи продовжити свій бізнес у Польщі чи Україні;

Багаторічний досвід налагодження двосторонніх відносин, польсько-українських економічних контактів та практичні знання функціонування бізнесу в Польщі та Україні;

Підтримка спеціально створених спеціалізованих груп експертів, які володіють компетентністю та досвідом у певних сферах підтримки, напр. стратегічний консалтинг, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік і податки, право, економічна безпека.

Здійснення діяльності CDB PUIG з урахуванням правового порядку Республіки Польща та України та основ кодексу ділової етики, розробленого на базі рекомендацій Польської господарської палати та Фундації «Інститут демократії та приватного підприємництва» за рекомендаціями Інституту ділової етики з Лондона.

послуги cdb

CDB PUIG пропонує польським та українським підприємцям широкий спектр консалтингових послуг, обсяг яких щоразу адаптується до характеру запиту та/або потреб конкретних клієнтів:

Оцінка поточної ситуації підприємства, включаючи аналіз поточного ринку, правового та фінансового стану компанії польського чи українського підприємця з урахуванням умов на території країни його проживання;

Стратегічне консультування щодо можливих стратегій створення, ведення та переміщення бізнесу з рекомендаціями;

Практичні постійні консультації польською, українською та російською мовами з усіх аспектів створення та ведення бізнесу в Польщі та Україні, в тому числі, серед іншого;

 • Проведення всієї цивільно-правової діяльності в прямій співпраці з польськими та українськими підприємцями, починаючи з започаткування бізнесу та його продовження;

 • Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на території Польщі чи України у формі товариства комерційного права чи ФОП, організація та координація діяльності у сфері правового, бухгалтерського та податкового консультування, отримання всіх ліцензій та дозволів, необхідних для ведення бізнесу;

 • Представлення інтересів українського підприємця в усіх органах влади
  та державних установ та органів місцевого самоврядування на території Польщі та польського підприємця в тому ж обсязі на території України;

 • Підтримка польських та українських клієнтів у сфері маркетингу через:

  • Допомогу в підготовці плану просування послуг/продуктів, що надаються, а потім реалізації поставлених цілей в Польщі та Україні;

  • Консультування щодо побудови відносин із групами отримувачів послуг та/або продуктів (клієнти, ЗМІ, впливові особи тощо) у Польщі та Україні;

  • Створення інформаційно-маркетингових матеріалів про діяльність компанії з урахуванням специфіки польського чи українського ринку, присвячених окремим групам отримувачів;

  • Допомога в контактах та співпраці зі ЗМІ.

 • Участь та рекомендації у налагодженні співпраці українського підприємця з компаніями Польщі та ЄС, включаючи пошук та рекомендацію бізнес-партнерів з метою посилення обсягу та масштабу діяльності компанії, а потім координація співпраці між суб’єктами;

 • Участь та надання висновків у налагодженні співпраці польського підприємця з українськими компаніями, в тому числі рекомендація ділових партнерів з метою посилення обсягу та масштабу діяльності компанії;

Активна участь у переговорах з фінансовими інституціями (банками, інвестиційними фондами щодо отримання співфінансування для підприємців на відкриття бізнесу в Польщі);

Комплексне консультування щодо транзакцій у сфері злиття та поглинання капіталу, від визначення потенційних інвесторів/цілей інвестування до укладення відповідних угод купівлі/продажу

Ведення особистих справ українських підприємців щодо законності перебування та працевлаштування в Польщі;

Поглиблені консультації у сфері економічної безпеки при веденні господарської діяльності в Польщі та Україні;

Засади співпраці з CDB PUIG

Співпраця завжди відбувається на основі договору про надання консалтингових послуг, укладеного з компанією-учасницею Керуючого консорціуму, в якому визначено обсяг завдань, які виконує CDB PUIG, та вартість їх виконання.

Ми доступні в таких локаціях

dr ANDRZEJ
WRĘBIAK

Warszawa

Empiria Consulting sp. z o.o
ul. Jana Pawła II 70 lok. 2,
00-175 Warszawa 
tel. +48 602 390 039
CDB-Warsaw@pol-ukr.com

ROMAN
DRYPS

Śląsk

Dryps Consulting
al. Józefa Mireckiego 22 lok. 18,
41-200 Sosnowiec
tel. + 48 503 166 223
CDB-Silesia@pol-ukr.com