КОМІТЕТИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ГОСПОДАРЧОЇ ПАЛАТИ

КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА
КОМІТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ
КОМІТЕТ ФІНАНСІВ
КОМІТЕТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
КОМІТЕТ HORECA
КОМІТЕТ IPO
КОМІТЕТ IT
Комітет з питань ринку праці, міграції та демографії
КОМІТЕТ ЮРИДИЧНИЙ
КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
КОМІТЕТ ТРАНСПОРТУ, ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ
КОМІТЕТ СПІВРОБІТНИЦТВА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
КОМІТЕТ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КОМІТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА

Торік українська економіка втратила 29,6 відсотка. ВВП. Для пожвавлення економіки країни знадобляться інвестиції, орієнтовані на майбутнє. Пріоритетними напрямами, що підтримують мету інтеграції та відбудови України, є: реконструкція квартир. "Ми хочемо підтримати польських підприємців, які хочуть долучитися до процесу відбудови в Україні, а також створити платформу для українських суб’єктів господарювання та представників влади. Процес реконструкції потребує залучення багатьох середовищ: від бізнесу, місцевого самоврядування, адміністрації, експертів у сфері будівництва та архітектури до інвестицій у «зелену енергетику», що є стрижнем програм української влади. Наш досвід у розбудові великої та малої інфраструктури, що базується на новітніх рішеннях, які покращують якість життя, може сприяти зміцненню польсько-української співпраці." - підкреслює Лешек Голабецький, голова Комітету будівництва PUIG з польської сторони, і водночас Віце-президент Правління Unibep SA.

У межах будівельного комітету PUIG буде проведено, поміж іншого: моніторинг нормативно-правових актів щодо функціонування бізнесу в цьому секторі, проаналізований потенціал співпраці з українською стороною, а також надано рекомендації щодо засад створення зв'зків, відносин з бізнес-партнерами, в тому числі за формулою ПКС (паритету купівельної спроможності) або створення консорціумів для конкретних проектів..

"З самого початку моєї професійної кар’єри я був пов’язаний із будівельною галуззю, я пройшов усі кар’єрні щаблі, я знаю, наскільки будівництво важливе для оновлення економіки та її трансформації до європейського рівня. Я переконаний, що спеціальний комітет, який займається цією сферою, зміцнить цей сектор і дозволить налагодити міцні економічні відносини між польськими та українськими підприємцями та іншими учасниками цього ринку.” – зазначає Лешек Голабецький.

Лешек Марек Голабецький

Голова Комітету (Польська сторона)

Сергій Чеботарьов

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ

Анатолій Гордіков

Голова Комітету (Польська сторона)

Лукаш Шелаг

Віце-президент Комітету (Польська сторона)

Іван Плачков

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ ФІНАНСІВ

МИРОСЛАВ БАРЩ

Голова Комітету (Польська сторона)

Ігор Потапов

Голова Комітету (Українська сторона)

Галина Хейло

Заступник голови Комітету (Польська сторона)

КОМІТЕТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІХАЛ КАЦЕВИЧ

Голова Комітету (Польська сторона)

КОМІТЕТ HORECA

Ми змінюємо назву PUIG Hotel and Catering Committee на HoReCa Committee, що випливає з необхідності розширення галузі та комплексного представлення учасників цього ринку.

Поточні виклики, пов’язані з веденням бізнесу в цих областях, вимагають співпраці багатьох середовищ, також у контексті поточної соціально-економічної ситуації та війни на нашому східному кордоні, яка показала, наскільки велика залученість галузі до надання допомоги громадянам України знаходиться на першому етапі, а на наступному етапі, наскільки він необхідний, їхні знання та досвід виявляться корисними у відбудові України, розкритті потенціалу малих підприємців, які захочуть продовжити чи розпочати бізнес у нових макроекономічних умовах.

"Як Голова комітету, я зосереджу свою діяльність на зміцненні співпраці та веденні діалогу з нашими партнерами та регуляторами ринку для покращення стану галузі та зміцнення її голосу в процесі підтримки українських друзів. Наша свідома спільна співпраця дозволяє широко дивитися на індустрію HoReCa. Разом ми будемо шукати можливості там, де поодинці їх побачити важче. Ми поговоримо про більш ефективні можливості досягнення найамбітніших цілей, використовуючи потенціал людей, які дивляться в майбутнє і не обмежують себе в розвитку навіть за несприятливих обставин. Адже спільний досвід, навички, компетенції, ресурси та сила нашої галузі – це конкретна цінність, за яку ми маємо боротися та берегти. Нашими пріоритетами є: легший, постійний доступ до знань, ефективніші інвестиції в галузевий маркетинг, постійний розвиток і широкий спектр просування спільних польсько-українських продуктів продажу, постійна перевірка постачальників і переговори про ціни, реальний вплив на розвиток нашої галузі та системні зміни, вигідні готельєрам. Це також створення стандартів та формування позитивного сприйняття української готельної індустрії серед гостей та індустріального середовища, а також підвищення авторитету професії готельного менеджменту та поширення пристрасті до цієї галузі з молодим поколінням." - підкреслює Ельжбета Лендо, голова Комітету з Польської сторони.

Місія Комітету HoReCa полягає у визначенні проблем, пов’язаних з веденням бізнесу, а також у визначенні рішень, які сприятимуть збереженню робочих місць та можливості продовження бізнесу, а також його розвитку в новому правовому середовищі, коли Україна приєднається до процесу вступу з ЄС .  

"Важливе місце у сфері діяльності Комітету займатиме сфера, пов’язана з підтримкою підприємців з України, які повертаються до свого бізнесу, бажають його розширювати та пропонувати нові послуги та все більше відкриваються на Захід." – зазначає він Марта Мальська, голова Комітету з Української сторони. що також завідує факультетом туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Заступником голови Комітету став Андрій Максисько, який підкреслює важливість зміцнення польсько-української торгівлі, а також роль, яку може відіграти Польща, будучи центром для українського ринку, відкриваючи тим самим двері для налагодження економічних відносин вітчизняним підприємцям.

"Сприяння польсько-українському співробітництву в готельній сфері, громадському харчуванні та громадському харчуванні в широкому розумінні є важливою сферою для міжнародних суб’єктів, але насамперед для індивідуальних підприємців, які досягають успіху на регіональному ринку. Одним із напрямів діяльності Комітету є обмін знаннями, в тому числі шляхом встановлення прямих партнерських відносин між польськими та українськими компаніями." – додає Андрій Максисько, Bayadera Group.

ЕЛІЖБЕТА ЛЕНДО

Голова Комітету (Польська сторона)

АНДРІЙ МАКСИСЬКО

Віце-президент Комітету (Польська сторона)

МАРТА МАЛЬСЬКА

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ IPO

Роберт Квятковскі

Голова Комітету (Польська сторона)

Олексій Пасічник

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ IT

ПАВЕЛ ВУТТКЕ

Голова Комітету (Польська сторона)

Костянтин Васюк

Голова Комітету (Українська сторона)

Комітет з питань ринку праці, міграції та демографії

У рамках PUIG створено новий Комітет з питань ринку праці, міграції та демографії. Ця тематика завжди викликала особливий інтерес для Палати. Реалізується кампанія «Партнерство та працевлаштування», започаткована у відповідь на ситуацію на ринку праці та працевлаштування іноземців у Польщі, з особливим акцентом на громадян України. Спільно з партнерами з місцевого самоврядування проводиться серія конференцій «Місто – простір для бізнесу», урочисто відкрита Польсько-Українською Господарською Палатою у жовтні 2022 року у відповідь на потребу діалогу між українським та польським бізнесом, а також середовище, що підтримує підприємництво. Керівником зазначених заходів є Тетяна Гомон, координатор проекту «Партнерство та працевлаштування», а з грудня – голова Комітету з питань ринку праці, міграції та демографії з польської сторони. 

"Метою діяльності Комітету PUIG з питань ринку праці, міграції та демографії є ​​пропозиція рішень, у тому числі правових, у сфері міграційної політики, підтримка інтеграції та створення механізмів використання потенціалу мігрантів на ринку праці та в польського суспільства, а також зміцнення підприємництва та партнерства у створенні бізнес-ініціатив із залученням іммігрантів. Діяльність здійснюватиметься шляхом аналізу ринку праці, інструментів міграційної політики ЄС, моніторингу застосування інструментів міграційної політики, з особливим акцентом на економічну імміграцію. Представники Комітету братимуть участь у дискусіях навколо цих актуальних потреб, вказуючи рекомендації, які враховуватимуть інтереси Польщі, але також протидіятимуть інструменталізації міграції..” - підкреслює Тетяна Гомон, голова комітету.

Важливим елементом діяльності Комітету стануть нормативні акти Європейського Союзу, що відповідають на виклик міграції. Комітет буде активним учасником публічної дискусії, вказуючи на суттєві рішення, також з точки зору їх впливу на польський ринок праці.

Тетяна Гомон

Голова Комітету (Польська сторона)

проф. Яцек Мечіна

Почесний голова комітету (Польська сторона)

КОМІТЕТ ЮРИДИЧНИЙ

У Польсько-Українській Господарчій Палаті (PUIG) було створено новий Комітет з правових питань, який замінив нинішній Комітет з питань права, митниці та податків.

Широка та комплексна діяльність Палати для підприємців вимагає цілісного підходу до правових питань, включаючи не лише митні та податкові питання. Складність поточної геополітичної ситуації означає, що нам часто доводиться відповідати очікуванням членів PUIG, а також інших суб’єктів, які діють у сфері співпраці з Україною.

Юридичні питання також набувають особливого значення в контексті процесу реконструкції в Україні та залучення до цього проекту польських партнерів.

«Я спеціалізуюся на юридичному обслуговуванні інвестиційних проектів, працював губернатором Львівської області, супроводжував низку транзакцій, переважно у сфері виробництва, переміщення виробництва, нерухомості, інфраструктури, IT/BPO, державних закупівель, публічних тендерів, сільського господарства, енергетики та інших секторів. Переконаний, що мій досвід втілиться у зміцненні цієї сфери та сприятиме виробленню рекомендацій та позицій, які на практиці дозволять підприємцям та членам Палати брати активну участь у відбудові України та зміцненні економічної співпраці наших країн. .” - підкреслює Маркіян Мальський, голова Комітету юридичного.. Він також є партнером юридичної фірми Kochański & Partners, а також є керівником Українського відділу.

Формування законодавчої бази та правил, що визначають співпрацю суб’єктів господарювання після закінчення війни та під час процесу вступу України до Європейського Союзу, стане основою для подальшої співпраці та розвитку наших економік.

Маркіян Мальський

Голова Комітету (Польська сторона)

Андрій Попко

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

Рафал Младанович

Голова Комітету (Польська сторона)

Віталій Скоська

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ ТРАНСПОРТУ, ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЛОГІСТИКИ

Даріуш Костребський

Голова Комітету (Польська сторона)

Марек Вінтер

Віце-президент Комітету (Польська сторона)

Віктор Ядуха

Голова Комітету (Українська сторона)

Богуслав Ковальський

Заступник голови Комітету (Польська сторона)

КОМІТЕТ СПІВРОБІТНИЦТВА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Януш Онишкевич

Почесний голова комітету

Войцех Каде

Голова Комітету (Польська сторона)

Мацей Тираковський

Віце-президент Комітету (Польська сторона)

Збігнєв Дзяловський

Віце-президент Комітету (Польська сторона)

Олег Дубіш

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Реформа місцевого самоврядування, заснована на децентралізації, створила основи для сучасного місцевого самоврядування та дозволила місцевим громадам впливати на державні фінанси. Цей ключовий крок на шляху до демократії показав, наскільки важливою і важливою є сильна місцева влада під час війни. Сьогодні склалася неординарна ситуація, яка потребує комплексного підходу до відбудови України та зміцнення її позицій на міжнародній арені. Одним із елементів є співпраця органів місцевого самоврядування. "Комітет співробітництва місцевого самоврядування PUIG стане платформою для дискусії та обміну досвідом між польськими та українськими органами місцевого самоврядування. Сподіваємося, що це дозволить нам сформулювати виклики у процесі зміцнення позицій органів місцевого самоврядування у відбудові економіки України та рекомендувати подальший розвиток місцевого самоврядування. Польські органи місцевого самоврядування мають досвід і знання про те, як будувати місцеві громади та підтримувати розвиток країни знизу. Ми хочемо спільно створити простір для співпраці" – зазначає Діана Баринова, голова з української сторони Комітету співпраці місцевого самоврядування PUIG та директор представництва в Харкові (Україна) Польсько-Української Господарської Палати.  Вона також є президентом правління Центру розвитку місцевого самоврядування та президентом правління Польсько-Українського Аграрного Товариства.  

В рамках Комітету здійснюватимуться дії для сприяння співпраці між польськими та українськими органами місцевого самоврядування та посилення ролі органів місцевого самоврядування у відбудові країни та підтримці міжнародних відносин.

"Як соціальний радник мера Любліна з питань соціальної участі та транскордонного співробітництва, а також експерт у сфері місцевого самоврядування та соціальних програм, особливо в багаторічних інноваційних проектах, я знаю важливість органів місцевого самоврядування у формуванні довіри до влади. Ця довіра перетворюється на створення середовища, сприятливого для іноземних інвестицій, які будуть важливими у відбудові країни після війни. Ми повинні діяти сьогодні, щоб зміцнити співпрацю наших місцевих органів влади та передати знання у сфері місцевих інвестицій, а також знання, які наші місцеві урядовці отримали, коли Польща приєдналася до Європейського Союзу. Це унікальні знання, якими ми хочемо поділитися з нашими українськими партнерами." - підкреслює Павел Прокоп, голова Комітету співпраці місцевого самоврядування PUIG з польської сторони. Павел Прокоп є також засновником і президентом Фундації «Менеджмент Ініціативи», викладачем Університету підприємництва та адміністрації в Любліні (сфера менеджменту) та директором Люблінського представництва Польсько-Української Господарської Палати.

Павел Прокоп

Голова Комітету (Польська сторона)

Діана Баринова

Голова Комітету (Українська сторона)

КОМІТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

PUIG створив новий Комітет охорони здоров’я. Виклики, які постають перед нашими державами, вимагають особливих кроків і формулювання конкретних рішень у пріоритетних сферах. Одна з них – охорона здоров’я.

"Комітет визначатиме ключові потреби в системі охорони здоров’я, включаючи профілактику, діагностику, лікування – включаючи охорону здоров’я у сфері захворювань способу життя, а також реабілітацію та покращення та зміцнення психічного здоров’я. Досвід експертів, зібраних у Комітеті охорони здоров’я, ми трансформуємо у швидкому впровадженні рішень, аналізі ситуації та зміні пріоритетів у розробці рекомендацій для ефективної співпраці між суб’єктами з польського та українського боку.Багата сучасна медична база, освічений персонал і ефективна система охорони здоров’я є необхідною умовою побудови сильної країни. Через обговорення ми хочемо взяти участь у розробці дієвих та ефективних рішень для забезпечення широкого доступу до медичної допомоги" - підкреслює Катажина Дубно, голова Польської сторони Комітету охорони здоров’я, та директор із зовнішніх зв'язків  і рішень, ESG та економіки охорони здоров'я Adamed Pharma.

"Ми не можемо зупинити наші зусилля з розвитку інновацій у медицині, без яких, як і без інвестицій в інфраструктуру, не існує фармацевтичної галузі. В рамках Комітету разом з іншими учасниками ринку ми хочемо поговорити про необхідні умови, які позитивно впливають на прийняття інвестиційних рішень у виробничі потужності та дослідження та розробки. Здоров’я та лікарська безпека країни, стійкість фармацевтичної системи, підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку – наші спільні цілі. Нашою метою є розробка рішень і формулювання рекомендацій.” – додає Катажина Дубно.

В умовах нинішньої суспільно-політичної ситуації та бойових дій, що тривають на території України, безпека та охорона здоров’я є ключовими напрямками, які потребують діалогу з державними установами, громадськими організаціями та підприємцями. Тому Комітет проводитиме предметні дебати та дискусії з експертами та учасниками ринку охорони здоров’я, щоб рекомендувати ефективні та перевірені рішення партнерам з української сторони. Пам’ятайте, що процес вступу до ЄС також включатиме охорону здоров’я.

"Відбудова економіки потребує відродженого та здорового суспільства. Поліпшення та підтримка охорони здоров’я, в тому числі через зміцнення здоров’я та профілактику захворювань, доступ до лікарських засобів і сучасних медичних рішень, а також інтеграція систем охорони здоров’я – ось виклики, з якими ми стикаємося. Здоров'я - це інвестиція. Національна політика має бути елементом створення міцніших, стійкіших і доступніших систем охорони здоров’я.

Як частина Комітету охорони здоров’я PUIG, ми хочемо підтримувати рішення, спрямовані на побудову сильної та ефективної системи охорони здоров’я та використовувати синергічний ефект співпраці між суб’єктами, що працюють у цьому секторі. Маючи професійний досвід роботи в різних сферах фармацевтичного бізнесу, в тому числі наукового та промислового, хочу використати свої знання для побудови політики охорони здоров’я України, підтримки здоров’я та захисту від цивілізаційних викликів..” - підкреслює Олег Сяркевич, голова Комітету охорони здоров'я з Української сторони. Він також є членом Наглядової ради Комітету з інвестицій та науки та Комітету з розвитку та маркетингу компанії «Фармак». 

Катажина Дубно

Голова Комітету (Польська сторона)

Олег Сяркевич

Голова Комітету (Українська сторона)

РАЗОМ ЗНАЙДЕМО НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ