WNIKLIWIE ANALIZUJEMY RYNEK

PROMUJEMY TWOJE PRODUKTY I USŁUGI

POMAGAMY POZYSKAĆ KLIENTÓW

UKRAINIAN BUSINESS CENTER reprezentuje interesy ukraińskich firm na terenie Polski, zapewnia im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Warszawie. Pozwala ono na zaistnienie na polskim rynku, wstępną ocenę możliwości i perspektyw prowadzenia działalności w tym kraju bez potrzeby zakładania spółki, zatrudniania polskiego kierownictwa, wynajmu biura i mnożenia kosztów administracyjnych.

Kateryna Lytvynova

Dyrektor Ukrainian Business Center