Wprowadź do swojej firmy skuteczny, nowoczesny i przyjazny PROGRAM OBSŁUGI SYGNALISTÓW

Przed pracodawcami stoi wyzwanie wdrożenia nowych przepisów o sygnalistach, które wprowadzają nieznane dotychczas zasady i reguły. Dla każdego jest to nieprzetarty szlak.

Do 25 września br. każdy Pracodawca zatrudniający 50 lub więcej pracowników będzie musiał:

  1. Wprowadzić w zakładzie pracy odpowiednie procedury i zasady dla realizacji zgłoszeń wewnętrznych;
  2. Zapewnić kanał do dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów, spełniający odpowiednie warunki;
  3. Przeprowadzić działania wyjaśniające i wewnętrzne w przypadku zgłoszenia sprawy przez sygnalistę.


Dlatego nasza Kancelaria proponuje rozwiązanie, które gwarantuje spełnienie tych obowiązków przez Państwa Firmę. Co więcej, nasze rozwiązanie jest zbudowane z myślą o maksymalnym ułatwieniu działania i zdjęcia z Pracodawcy ciężarów wynikających z przepisów o sygnalistach.

Po pierwsze, przygotujemy wszystkie dokumenty stanowiące podstawę działania systemu sygnalistów w firmie. Dokumenty szykujemy pod konkretną firmę, z uwzględnieniem jej charakteru i zwyczajów.

Po drugie, udostępnimy kanał do zgłaszania naruszeń przez pracowników – nasze proste w obsłudze narzędzie online jest dostępne dla pracowników i kontrahentów firmy, gwarantując im możliwość sygnalizowania nieprawidłowości, także anonimowo.

Po trzecie, zapewnimy obsługę zgłoszeń – nasz dedykowany dział prawny przeprowadzi potrzebne postępowanie, doradzi firmie dalsze kroki czy rozwiązania, kompleksowo zajmując się sprawą.

Finalnie, udostępnimy firmie materiały video, zawierające proste instrukcje i wyjaśnienia dla Pracodawcy jak i Pracowników.

Dzięki naszemu rozwiązaniu Twoja firma łatwo spełni obowiązki wynikające z przepisów o sygnalistach, a ewentualnymi zgłoszeniami zajmą się specjaliści. Wszystko to ubrane jest w proste narzędzia i procesy, gwarantujące niskie koszty obsługi.

Zapraszamy do kontaktu https://sipbiznes.com/sygnalisci/

Share This