PATRONATY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza obejmuje patronat honorowy nad wydarzeniami

WYDARZENIA Z PATRONATEM PUIG

Informacja o wydarzeniach objętych patronatem Izby pojawi się wkrótce