Obowiązkowy KSeF – dlaczego to ważne dla każdego biznesu?

KSeF to centralny system fakturowania elektronicznego, w którym będą wystawiane i odbierane wszystkie faktury w krajowych transakcjach B2B. Obowiązkowe wdrożenie systemu pierwotnie planowane na 1 lipca 2024 roku zostało przesunięte, ale jak zapowiada MF obowiązkowy KSeF jest nieuchronny, a możliwym terminem jego wejścia w życie pozostaje 1 stycznia 2025 r. System ma obejmować również podmioty zagraniczne, które mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment).

Faktury wystawiane przez polskich podatników zagranicznym kontrahentom (np. z tytułu WDT, eksportu towarów czy eksportu usług) również będą musiały zostać wystawione w KSeF, lecz ich dostarczenie nastąpi w sposób uzgodniony z kontrahentem.

Obecnie rozważane jest objęcie KSeF również faktur B2C, które w nowelizacji mającej obowiązywać od 1 lipca 2024 r. były wyłączone z KSeF bez możliwości dobrowolnego wystawiania w KSeF. Wdrożenie KSeF to proces skomplikowany i czasochłonny. Obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale również konieczność wprowadzenia bardzo istotnych zmian w procesach, procedurach wewnętrznych, umowach, regulaminach. Z naszego praktycznego doświadczenia z projektów wdrożeniowych KSeF wynika, że typowe trudności wiążą się z np. brakiem możliwości przesyłania w KSeF załączników do faktur, utrudnionym procesem księgowania faktur z uwagi na oczekiwanie na ich walidację w KSeF, wystawianiem zbiorczych faktur korygujących, czy rozliczeniem wydatków pracowniczych.

Share This