KRAKÓW: Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy. 15.01.2024, 9:00-15:00

0,00 

Brak w magazynie

Zapraszamy do udziału w konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy”, która odbędzie się w Krakowie 15 stycznia 2024 r. w godz. 9:00-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Konferencja organizowana jest przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” i projektu „Praca dla odbudowy przedsiębiorczości w Ukrainie”.

Partnerami konferencji są: Urząd Miasta Krakowa, BNP Paribas, PZU Życie

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • Widzimy, doceniamy, wspieramy – know-how i działania systemowe na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów – tworzenie kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy odbudowie Ukrainy
  • Oczami biznesu – kooperacja i współpraca, wymiana doświadczeń inwestycyjnych, możliwości polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przy odbudowie Ukrainy
  • Synergia dla odbudowy Ukrainy – współpraca partnerska miast i regionów Polski i Ukrainy na rzecz odbudowy Ukrainy
  • Networking i spotkania B2B


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Cykl konferencji „Miasto – przestrzeń dla biznesu” został zainaugurowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w październiku 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę dialogu pomiędzy ukraińskim i polskim biznesem, a także środowiskiem wspierającym przedsiębiorczość. Konferencje odbyły się w Warszawie, na Dolnym Śląsku, w Zachodniopomorskim w ramach 15.Baltic Business Forum, w Wielkopolsce, Warmińsko-Mazurskim. Kontynuacją dialogu jest szósta – Małopolska edycja konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Kampania społeczna „Partnerstwo i Zatrudnienie została zainaugurowana w 2018 roku przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w odpowiedzi na sytuacje na rynku zatrudnienia i rekrutacji cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Misja i cele kampanii: przeciwdziałanie patologiom w procesie rekrutacji i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji, wsparcie integracji i tworzenie mechanizmów wykorzystania potencjału migrantów, wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.

Projekt „Praca dla odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości jest realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą już blisko rok. Naszym celem jest przekazanie wiedzy o instrumentach międzynarodowej (głównie unijnej i amerykańskiej) pomocy w odbudowie Ukrainy. Wspieramy też działania, sprzyjające odbudowie przedsiębiorczości w Ukrainie. Pracujemy z myślą o ukraińskich samorządach terytorialnych i sektorze MŚP. Bo odbudowa to nie tylko przywrócenie funkcji dużych miast, odnowienie infrastruktury transportowej i energetycznej – to powrót obywateli Ukrainy do ich lokalnych społeczności. Tu w pierwszej kolejności potrzebna jest odbudowa obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z zasadami efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. W razie rosyjskich ataków będą pełniły rolę „punktów niezłomności” – powinny gwarantować lepsze warunki niż te, które udostępniona w czasie pierwszej wojennej zimy. Trzeba też pomóc w odbudowie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Być może potrzebna jest ich przebudowa – tak by lepiej zachowywały ciepło i skuteczniej chroniły przed agresorem.