AQUA S.A.

AQUA S.A. od 1988 r. zajmuje się wielobranżowym projektowaniem obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, pompowni itp. oraz urządzeń i obiektów towarzyszących (autostradowych, wodociągi, kanalizacja, energetyka). Ponadto prowadzi prace badawcze z zakresu hydrologii, hydrogeologii, technologii oczyszczania ścieków, rozruchy oczyszczalni ścieków, nadzory autorskie.

Share This