Bez ukraińskiego eksportu rolnictwo w Europie nie wytrzyma

Ukraiński eksport produkcji rolnej jest jednym z największych na świecie. Podczas światowej pandemii koronawirusa produkty Ukrainy odegrają znaczącą rolę w bezpieczeństwie żywności na całym świecie.

Według Wiceministra Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy oraz Przedstawiciela Handlowego Ukrainy Tarasa Kaczki Ukraina jest ważnym podmiotem zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe – nie tylko własnym, ale także innym regionom. Bez ukraińskich produktów rolnych rolnictwo europejskie nie wytrzyma. Będzie stały i rosnący popyt zarówno pod względem wielkości, jak i cen.

Ukraina jest netto-eksporterem, co oznacza, że produkuje więcej niż konsumuje. Ukraiński przemysł rolny „karmi świat”, eksportując olej słonecznikowy i kukurydzę. Jednak zdaniem Wiceministra handel zagraniczny pszenicą powinien odbywać się bardzo ostrożnie, aby nie doprowadzić do niedoborów na Ukrainie. Niektóre tradycyjne produkty spożywcze na Ukrainie nie pokrywają popytu własnego przemysłu. Istnieją rynki, na których Ukraina jest zależna od importu. Wynika to ze zmian klimatu i struktury ukraińskiego rolnictwa.

Ukraina jest jednak poważnym światowym eksporterem w rolnictwie. Według Przedstawiciela Handlowego Ukraińcy powinni przyzwyczaić się do postrzegania siebie jako globalnego gracza i żądać odpowiedniego szacunku, a nie manipulować rynkiem zewnętrznym i być przewidywalnym.

Nie jest tajemnicą, że w oczach wielu europejskich producentów największym zagrożeniem jest Ukraina. W związku z tym, aby mówić o utrzymaniu lub rozszerzeniu otwartego rynku z Unią Europejską, konieczne jest przezwyciężenie takiego stronniczego podejścia do Ukrainy przez niektórych europejskich producentów i stowarzyszeń. Przed kwarantanną odpowiedni ukraińscy urzędnicy mieli okazję aktywnie podróżować oraz prowadzić dialog ze stowarzyszeniami europejskimi, zwłaszcza polskimi. Wiadomo, że Ukraina jest jednym z największych producentów produktów rolnych w Europie i na świecie. Więc teraz ukraińskie towary odgrywają ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

„Mam nadzieję, że w kontekście pandemii koronawirusa świadomość, że Ukraina jest ważnym dostawcą produktów do Unii Europejskiej, jednego z podmiotów gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe w UE, pozwoli nam w tym roku ściślej mówić o otwarciu większej liczby rynków z Unią Europejską. To doświadczenie jest świadomym podejściem do wspierania realizacji kontraktów, dostarczania produktów, pokojowego współistnienia, wzajemnej pomocy w kontekście koronawirusa – położy podwaliny pod bardziej sprzyjające negocjacje oraz rewizję warunków Umowy o stowarzyszeniu” – powiedział Taras Kachka. Właśnie ten temat był omawiany podczas spotkania w Kijowie i Warszawie przez kierownictwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z Przedstawicielem Handlowym Ukrainy.

Recenzję przygotowana przez Annę Stożko

Szczegóły według linków:

https://dt.ua/ECONOMICS/torgoviypredstavnikukrayinibezukrayinskogoeksportusilskegospodarstvoyevropinevitrimaye-343216_.html

https://dt.ua/ECONOMICS/kachkadlyayevropeyskihvirobnikivukrayinanaybilshazagroza-343230_.html

https://www.polukr.com/przyspieszenie/

Share This