GUS dane 22.05.2023

Publikujemy zaplanowane na 22.05.2023 informacje sygnalne Głównego Urzędu Statystycznego:

* Ceny produktów rolnych w kwietniu 2023 r.

* Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r.

* Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2023 r.

* Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2023 r.

* Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r.

* Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w maju 2023 r.

oraz komunikat i obwieszczenie Prezesa GUS :

* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r.

* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2023 r.

Share This