PUIG podpisała Umowę o współpracy z PWS Konstanta S.A.

W dniu 28 grudnia 2023 roku PUIG podpisała Umowę o współpracy z PWS Konstanta S.A.

PWS Konstanta S.A. to wiodący broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny legitymujący się blisko 30‑letnim doświadczeniem na rynku. Posiada oddziały i przedstawicielstwa zapewniające dostęp do usług brokerskich w całej Polsce. Dysponuje wykwalifikowanymi i doświadczonymi zespołami wyspecjalizowanych brokerów w obszarze ubezpieczeń majątkowych, życiowych, zdrowotnych, odpowiedzialności cywilnej, D&O, cyber, ochrony podatkowej, ubezpieczeń w transporcie, logistyce i cargo oraz gwarancji ubezpieczeniowych. PWS Konstanta S.A. współpracuje ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce oraz z wiodącymi ubezpieczycielami i reasekuratorami na głównych rynkach zagranicznych.

W ramach zawartej umowy Strony współpracować będą w zakresie oferowania członkom PUIG optymalnych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń stwarzając konkurencyjną ofertę pod względem cenowym, jak i co do zakresu ubezpieczenia, budując przy tym programy ubezpieczeniowe dla wybranych grup podmiotowych lub o podobnym profilu ryzyka ubezpieczeniowego.

PWS Konstanta S.A. będzie brokerem pierwszego kontaktu dla podmiotów – członków PUIG również w zakresie bieżącej informacji nt. rynku ubezpieczeń i dokonujących się zmian w tym obszarze. Poza tym będzie także świadczyć usługi w zakresie doraźnych przeglądów i audytów ubezpieczeniowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych.

Share This