Spotkanie firm członkowskich Komitetu ds Zdrowia PUIG z Viktorem Liashko Ministrem Ochrony  Zdrowia Ukrainy

1 lutego 2024 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie firm członkowskich Komitetu ds. Zdrowia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z delegacją Ministerstwa  Ochrony Zdrowia Ukrainy  pod przewodnictwem ministra Wiktora Liaszko, wiceminister ds. integracji europejskiej Maryny Słobodniczenko oraz doradcy ministra Tarasa Gricenko.

Z ramienia Ambasady UA w Warszawie, w spotkaniu uczestniczyli: Roman Szepeliak Radca Minister Ambasady  oraz Mikołaj Granowski I Sekretarz Ambasady

Spotkanie otworzył i prowadził   Jacek Piechota – prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej,  który podkreślił ronące znaczenie współpracy w zakresie zdrowia w  polsko-ukraińskiej wspolpracy. Katarzyna Dubno – Przewodnicząca Komitetu ds. Zdrowia PUIG ze strony polskiej i dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma S.A. przedstawiła w skrócie ideę i cel powołania do życia Komitetu oraz profil firmy Adamed Pharma.

Przedstawienia swoich firm i obszarów współpracy ze stroną ukraińską dokonali  przrdstawiciele Biofarm ,  Polpharma ,  ALAB laboratoria,  EMKA S.A., Falck Medycyna Sp. z o.o., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych  oraz Inventmed.

Owocem spotkania była nie tylko zainteresowanie Ministra Zdrowia Ukrainy  dla poruszanych przez polskich uczestników spraw czy wyzwań w relacjach wzajemnych na poziomie biznesu sektora ochrony zdrowia Polski i Ukrainy, ale przede wszystkim propozycja ścisłej współpracy i podtrzymania roboczego kontaktu w celu wzajemnego wsparcia w zakresie realizacji projektów i  znoszenia barier we wzajemnej współpracy.

Niewątpliwie otwartość ta sprzyjać będzie kontaktom gospodarczym obu krajów w wymiarze ochrony zdrowia.

Komitet ds. Zdrowia to nowa struktura w ramach PUIG, a jego utworzenie jest związane z rosnącym znaczeniem opieki zdrowotnej w polsko-ukraińskich stosunkach gospodarczych oraz w relacjach Ukrainy z UE. To także odpowiedź na zainteresowania i potrzeby firm w zakresie wzmocnienia współpracy w tym ważnym obszarze gospodarki w kontekście aktualnych realiów wojny i planów odbudowy Ukrainy.

Prace Komitetu obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem współpracy w obszarze ochrony zdrowia między Polską a Ukrainą, z uwzględnieniem udziału lokalnych firm, w celu budowy i wzmocnienia partnerstwa, identyfikacji problemów i szans rozwojowych, niwelowania barier, tworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych oraz wymiany doświadczeń. Doświadczenia Polski na drodze do członkostwa w UE mogą stanowić solidne wsparcie Ukrainy w dążeniach akcesyjnych.

Share This