Velocity Trade

Velocity Trade jest wiodącym międzynarodowym brokerem zapewniającym m.in. płynności walutowe oraz instrumenty pochodne mające na celu ograniczenie ryzyka walutowego dla klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Obsługujemy zarówno fundusze hedgingowe, banki, instytucje finansowe, podmioty giełdowe, eksporterów/importerów, jak i średniej wielkości podmioty.

Share This