Zapraszamy do udziału w Recovery Construction Forum Ukraine

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Recovery Construction Forum Ukraine – forum jednoczącym przedstawicieli władz i branży budowlanej w celu omówienia bieżących wyzwań branżowych i skutecznej koordynacji wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy.

Recovery Construction Forum Ukraine odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym ,,Parkovy’’ w Kijowie.

Pierwszy blok dyskusyjny poświęcony będzie państwowej polityce w sprawie odbudowy Ukrainy:

  • Dialog z władzami na temat priorytetów odbudowy i zaangażowania innych krajów świata
  • Panel dyskusyjny „Państwowe programy wsparcia i przejrzystość odbudowy Ukrainy”

 

Podczas drugiego bloku omówimy wsparcie dla hromad – od usług po możliwości:

  • Dialog z władzami na temat współpracy z hromadami
  • Panel dyskusyjny „Odbudowa hromad: możliwości i planowanie”

 

W ramach trzeciego bloku skupimy się na zagadnieniach uruchomienia procesów odbudowy – regulacje i innowacje:

  • Panel dyskusyjny „Regulacje techniczne i standardy przebudowy”

 

W ramach forum odbędą się także dyskusje na następujące tematy:

  • „Współczesne deweloperstwo w warunkach odbudowy: analityka i realia”
  • „Przebudowa oczami architektów: propozycje i case dla realizacji”

 

Prelegenci przedstawią przegląd aktualnego rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, przeszkody wstrzymujące rozwój deweloperstwa, uwarunkowania budownictwa w regionach znacząco dotkniętych zniszczeniami wojennymi, dynamikę programu jeOselya, propozycje i case projektów, które są już możliwe do wdrożenia.

Zapoznać się z prelegentami i ekspertami biorącymi udział w wydarzeniu można pod adresem:

https://recoveryforum.in.ua/programme

Dołącz do dyskusji na temat aktualnych zagadnień, które sprawią, że odbudowa będzie szybsza, lepsza i skuteczniejsza!

Twój udział jest wkładem w odbudowę hromad dotkniętych wojną, do których zostanie przekazana część zebranych środków.

KBU wraz ze swoimi partnerami przekazała już ponad 1 milion hrywien na rzecz Funduszu UNITED24 „Odbudowa Ukrainy”. Ponadto hromadom przekazano certyfikaty na sprzęt medyczny o wartości ponad 1,5 mln hrywien.

BEZPŁATNY udział w forum przysługuje niektórym kategoriom odwiedzających, po wcześniejszej rejestracji: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Już dziś zostań częścią przyszłej odbudowy Ukrainy!

Dołącz do forum: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Zarezerwuj stoisko: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand

Zostań partnerem: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership

Organizatorzy forum: Konfederacja Budowniczych Ukrainy KBU i Międzynarodowy operator targowy „Premier Expo Ukraine”.

Partner strategiczny: Caparol Ukraina, Wurth Ukraina

Partner finansowy: Globus Bank

Partner logistyczny: Euro Forwarding

Partnerzy informacyjni: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, CZAS PIERWSZYCH, zagorodna.com, TRUE, Address Group, KyivVlada, Ukraina Komunalna, Nieruchomości Kapitałowe.

Zapraszamy do udziału!

Share This